600205B-DA/SR

Vridspjällventil med pneumatiskt manöverdon
Flänsanslutning PN16 DN50-300
0-16 bar mediatryck