Kulventil 722000 VB

2-vägs kulventil av kolstål
med elektriskt manöverdon.
Flänsanslutning PN16 DN15-150