Kulventil 730000 VB

2-vägs kulventil av gjutjärn
med elektriskt manöverdon.
Flänsanslutning PN16 DN25-150