Kulventil 760001

2-vägs kulventil av kolstål
Flänsanslutning DN15-200
0-40 bar mediatryck