MNH510711, MNH510701

5/2-vägs magnetventil för direktmontage på
pneumatiskt manöverdon enligt Namurstandard.
Finns även i ATEX-utförande