SLT VB

Vridspjällventil med elektriskt manöverdon.
Sätestätning av PTFE.
Utbytbar sätestätning vulkaniserad på stödring.
Max avstängningstryck: 10 bar.
Max mediatryck: 16 bar.
DN50-200.
ATEX II 2 GD